FAL > Media > Media
Wielkopolanka ma szansę wygrać w konkursie EUROLIDER 2010 - głosuj przez internet!

i.janicka.jpgIwona Janicka, specjalistka ds. zarządzania projektami z Wielkopolski została nominowana do nagrody EUROLIDER 2010. W styczniu tego roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło drugą edycję Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. Kandydatów można było zgłaszać do 5 marca 2010. Konkurs został zorganizowany z myślą o osobach, które sięgają po Fundusze Europejskie i z ich pomocą zmieniają otaczającą rzeczywistość. Osobach, które poza tym, że dostrzegają w swojej miejscowości problemy, potrafią je rozwiązywać. Korzystając z szansy, jaką dają Fundusze Europejskie, ubiegają się o unijne dotacje na wyremontowanie drogi, zbudowanie kanalizacji, odremontowanie zabytkowej kaplicy, utworzenie przedszkola i sfinansowanie dodatkowych zajęć językowych w szkole, na przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych, stypendia dla uzdolnionej młodzieży, sprzęt dla straży pożarnej lub nowy ambulans…

 

Osoby pozyskujące Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju swoich miejscowości, czy też lokalnych społeczności, najczęściej pozostają anonimowe, choć ich praca jest nieoceniona. Stąd pomysł na pokazanie jak największej grupy takich lokalnych liderów, mających pomysły na lepsze jutro dla swoich sąsiadów, swojego miasta, czy regionu. U podstaw organizacji Konkursu znalazła się potrzeba wyróżnienia tych osób za ich aktywność, kreatywność, zaangażowanie, cierpliwość i wysiłek, a przede wszystkim za to, że przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich generują pozytywne zmiany i przyczyniają się do rozwoju swojego najbliższego otoczenia, a tym samym całego kraju.

Głosuj na swojego EUROLIDERA 2010!

Kapituła Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2010 nominowała do Nagrody dziesięcioro kandydatów. Z tego grona trzem osobom zostanie przyznany tytuł Eurolidera 2010. Ponadto, w głosowaniu internetowym, spośród osób Nominowanych, zostanie wyłoniony Eurolider Internautów. Głosowanie internautów rozpocznie się dzień po ogłoszeniu listy Nominowanych do Nagrody Eurolider 2010 na stronie www.eurolider.gov.pl.

Trwać ono będzie do 16 czerwca br. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów otrzyma specjalną nagrodę Internautów, swego rodzaju nagrodę publiczności, świadczącą o uznaniu dla jej działań na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystania unijnych funduszy. Informacja o tym, kto otrzymał największą liczbę głosów oraz komu Kapituła konkursu przyznała tytuł Eurolidera 2010 zostanie ogłoszona podczas III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, które odbędzie się w dniach 1-2 października 2010 r. Laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę w postaci udziału w wybranym przez siebie szkoleniu z zakresu Funduszy Europejskich.

Głosuj na Wielkopolankę!

Dzięki staraniom pani Iwony Janickiej na terenie województwa wielkopolskiego zrealizowano trzynaście projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Kapitał Ludzki. Ich głównym celem było wspieranie rozwoju i aktywizacji zawodowej kobiet mających małe dzieci.

Kandydatka była inicjatorką i pomysłodawczynią projektów oraz ich koordynatorką. Dokonywała analiz każdego z przedsięwzięć, a następnie brała udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach jako prelegentka. W projektach wykorzystano innowacyjne metody przeprowadzenia szkoleń: czas zajęć dopasowano do faz aktywności dzieci w ciągu dnia. W gminach, w których realizowane były projekty dla mam, takie jak „Puszczykowska aktywna mama” czy „W Komornikach mamy aktywne mamy”, kobiety są bardziej aktywne, zakładają lokalne stowarzyszenia i wspólnie realizują kolejne przedsięwzięcia, których celem jest poprawa jakości życia w gminie.

Pani Iwona Janicka pracuje w Fundacji Aktywności Lokalnej. Swoje działania wykonuje głównie jako fundatorka-wolontariuszka.

więcej na:

http://www.wielkopolska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1066&Itemid=21


 
szukaj
FAL