FAL > Media > Media
Konkurs Eurolider 2010 rozstrzygnięty!

Podczas inauguracji III Forum Funduszy Europejskich Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu Eurolider 2010.

Z dziesięciu nominowanych, trzy osoby otrzymały równorzędne nagrody - Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa (woj. wielkopolskie), Sławomir Białas z Urzędu Gminy Cmolas (woj. podkarpackie) i Michał Tokarski ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie).

 

Poza głównymi nagrodami kapituła konkursu postanowiła przyznać dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Adam Helik zaangażowany w sześć projektów realizowanych w gminach położonych w zachodniej części województwa dolnośląskiego oraz Piotr Sadłocha, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

 

Celem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2010 było nagrodzenie i wyróżnienie osób, które angażują się w wykorzystanie Funduszy Europejskich poprzez realizację przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności. Poprzez Konkurs Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chciało wyróżnić i nagrodzić najbardziej aktywne, kreatywne i zaangażowane osoby, które działając w swoim najbliższym otoczeniu wykorzystują możliwości, jakie stwarzają unijne środki.

 

W ramach konkursu swojego EUROLIDERA mogli wybrać również Internauci. W tym roku tytuł ten przypadł Iwonie Janickiej, która spośród nominowanych uzyskała największą liczbę głosów.

 

Pozostali nominowani w konkursie EUROLIDER 2010 to:
 
 
Arkadiusz Marcin Gawrych, pracownik Urzędu Gminy Kosakowo (woj. pomorskie), a także Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Małe Morze.
Urszula Jabłońska pełniąca funkcję sekretarza w Urzędzie Miasta w Łapach (woj. podlaskie).
Mariola Jarubas pracująca na stanowisku kierownika Referatu Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy Miedziana Góra (woj. świętokrzyskie), a także koordynatorka projektu w Urzędzie Gminy Bieliny.
Anna Łubek, kierownik Referatu Funduszy i Projektów Strukturalnych oraz Strategii Gminy Bieliny (woj. świętokrzyskie).
Anna Szokaluk, kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Rejowcu Fabrycznym w województwie lubelskim. 

 

http://www.bialystok.roefs.pl/News/exeDefault/?id=12689


 
szukaj
FAL