FAL > Media > Media
Konkurs Eurolider 2010 rozstrzygnięty!

- Po raz drugi wyróżniliśmy bohaterów codziennej pracy z unijnymi funduszami. Cieszę się, że jest coraz więcej osób, które z pasją i zaangażowaniem pozyskują środki z Unii Europejskiej - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas gali wręczenia nagród w konkursie EUROLIDER 2010. Uroczystość odbyła się 1 października 2010 r. w Warszawie podczas III Forum Funduszy Europejskich,.


Minister rozwoju regionalnego podziękowała wszystkim nominowanym do nagrody Eurolider 2010, za pozyskiwanie środków unijnych nie dla własnej korzyści, ale dla dobra swojego regionu czy miejscowości. - Wszystkie zmiany rozpoczynają się od pojedynczego człowieka - jego pomysłów i zaangażowania - podkreśliła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. 


Kapituła konkursu EUROLIDER 2010, po wnikliwej analizie kandydatur, wyłoniła trzech równorzędnych zwycięzców. EUROLIDERAMI 2010 zostali:


Iwona Janicka


Pani Iwona Janicka jest przedstawicielką organizacji pozarządowych w Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego w Poznaniu oraz założycielką Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa. Innym ludziom, którzy chcą ubiegać się o środki z Funduszy Europejskich mówi, że warto. Nie ukrywa przy tym, że łatwo nie jest, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą sprawy formalne, a przede wszystkim konieczność sfinansowania prawie całego projektu zanim dotrą fundusze. Ale każde „dziękuję” i uśmiech zadowolonego uczestnika projektu sprawiają, że robi to już wiele lat.


Do ubiegania się o środki unijne zachęciła ją możliwość poprawy otoczenia, a także szansa polepszenia sytuacji życia konkretnych ludzi. Dla niej drobne działania w małych społecznościach to początek zmieniania kraju na lepsze - jej mottem jest fraza: "myśl globalnie, działaj lokalnie".


W przyszłości chciałaby zrealizować, na większą niż do tej pory skalę, projekty kierowane do matek, osób 45+, szkół z rozwoju kompetencji kluczowych. Interesują ją kompleksowe działania dla danej grupy - od doradztwa personalno-zawodowego, psychologicznego, szkoleń, po animację lokalną. Swoje marzenia stara się szybko zamieniać na konkretne działania. Wśród niezrealizowanych planów i potrzeb w regionie jest centrum inicjatyw obywatelskich w Poznaniu. Obecnie chciałaby się skupić na realizacji tego projektu, ale jak sama mówi, wiele zależy od woli współpracy kilku stron - organizacji, władz aglomeracji i regionu, uczelni.


Sławomir Białas

Pan Sławomir Białas jest referentem w Urzędzie Gminy Cmolas w województwie podkarpackim. Innym ludziom, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich mówi, że oczywiście warto jest korzystać z pomocy unijnej, bo dzięki niej można realizować ciekawe przedsięwzięcia, które są ważne dla naszego otoczenia.

Inspiracją do sięgnięcia po Fundusze Europejskie była dla pana Sławomira realizacja projektów infrastrukturalnych na terenie gminy Cmolas. Wtedy też pojawiły się możliwości sfinansowania inicjatyw zarówno indywidualnych, jak i nieformalnych grup społecznych. Zdobyta wiedza o technicznej infrastrukturze wsi i działaniach samorządu pozwoliła mu na zrealizowanie wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych. Prywatnie jest rolnikiem, mężem i ojcem pięcioletniego Michała. Najważniejsza w jego życiu jest rodzina: "to ona stanowi oparcie w działaniu, jest wyrozumiała i wspiera podczas wzmożonej pracy w zakresie opracowywania i realizacji projektów".

W przyszłości zamierza składać kolejne wnioski o pozyskanie Funduszy Europejskich, by móc odpowiedzieć na potrzeby lokalnego środowiska i lokalnych instytucji. Przede wszystkim planuje realizację przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży.


Michał Tokarski

Pan Michał Tokarski jest podinspektorem w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. 5 lat temu założył Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego i jest jego prezesem. Realizuje projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak sam mówi największą nagrodą jest dla niego uśmiech dziecka, które pierwszy raz było na wycieczce czy koloniach i pierwszy raz było szczęśliwe. Dzięki Funduszom Europejskim człowiek dostaje szansę na lepsze jutro, a jego szczere „dziękuję” i wiara w siebie sprawia, że warto przejść cała ścieżkę przygotowania, oceny, realizacji i rozliczania projektów – przyznaje Pan Michał.


W latach 2004-2006 realizował projekty stypendialne dla uczniów i studentów ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Widząc potrzeby mieszkańców i możliwości jakie dają Fundusze Europejskie, zdecydował się na rozwój zawodowy, dzięki któremu mógłby pomagać ludziom. Od 2007 roku kształci się i rozwija swoje umiejętności w zakresie środków unijnych, a także realizuje projekty, przede wszystkim skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci, mieszkańców Domu Dziecka.


Do ubiegania się o unijne fundusze zachęca przede wszystkim lokalne władze, którym łatwiej jest sięgać po te środki z racji kierowania administracją samorządową - "to właśnie te władze powinny pomagać instytucjom, które same nie są w stanie udźwignąć realizacji projektów. Mieszkańcy potrzebują ciągłego wsparcia i wysłuchania przez władze, nie tylko w roku wyborczym".

 

http://www.rcie.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1366:konkurs-eurolider-2010-rozstrzygnity-&catid=35:konkursy&Itemid=18


 
szukaj
FAL