FAL > Ogłoszenia > Ogłoszenia > Zapytania ofertowe, zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapewnienie noclegów (wynajem pokoi), sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci oraz wyżywienie w ramach warsztatów wyjazdowych w dn. 25-29 czerwca 2017 r.
WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

W związku z realizacją Projektu we współpracy z Powiatem Śremskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie pt. „AKTYWNA INTEGRACJA – SPOSOBEM NA POZYTYWNE ZMIANY” (nr RPWP.07.02.01-30-0023/15), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wynikach postępowania w związku z zapytaniem ofertowym na realizację usług:
1) zapewnienia noclegów (wynajem pokoi) oraz sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci;
2) wyżywienia dla uczestników/uczestniczek w ramach warsztatów wyjazdowych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowego złożono 5 ofert.
Jedna z ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na fakt niespełniania wymagań zawartych w zapytaniu - brak sali szkoleniowej.

Oferty złożone i rozpatrywane:

  • OLANDIA, RTM Sp.z o.o. - oferta uzyskała: 45,00 punktów.
  • DELFIN Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy - oferta uzyskała: 79,00 punktów.
  • Grand Tours Handel Turystyka, Zbigniew Gray - oferta uzyskała: 64,00 punkty.
  • ATUT Sp.z o.o. - oferta uzyskała: 48,00 punktów.

Wykonawcą usługi został DELFIN Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach.  

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapewnienie noclegów (wynajem pokoi), sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci oraz wyżywienie w ramach warsztatów wyjazdowych w dn. 25-29 czerwca 2017 r.  WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją Projektu we współpracy z Powiatem Śremskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie pt. „AKTYWNA INTEGRACJA – SPOSOBEM NA POZYTYWNE ZMIANY” (nr RPWP.07.02.01-30-0023/15), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi:
1) zapewnienie noclegów (wynajem pokoi) oraz sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci;
2) wyżywienie dla uczestników/uczestniczek w ramach warsztatów wyjazdowych.


Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 czerwca (wtorek) o godz. 15:00.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
25 czerwca 2017 r. (niedziela) – 29 czerwca 2017 r. (czwartek)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapewnienie noclegów (wynajem pokoi), sal na zajęcia dla dorosłych i dzieci oraz wyżywienie w ramach warsztatów wyjazdowych w dn. 25-29 czerwca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej”

W związku z realizacją działań statutowych Fundacji Aktywności Lokalnej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w ramach zapytania ofertowego.

 

1) CZĘŚĆ 1. Komputer przenośny (notebook) – 10 szt.
2) CZĘŚĆ 2. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i dostępem do Internetu – 10 szt.
3) CZĘŚĆ 3. Drukarka ze skanerem – 6 szt.
Całość zamówienia należy dostarczyć w dniach 27-29 marca 2017 r. pod adres: ul. Chłapowskiego 15/1, 61-503 Poznań

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Niniejsze zapytanie ma charakter zapytania ofertowego.

Termin przyjmowania ofert: 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00

Zapytanie ofertowe - treść (PDF)
Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik PDF)
Zapytanie ofertowe, zał. 02 - oświadczenia (plik PDF)

Wersje edytowalne:
Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik DOC)

Zapytanie ofertowe, zał. 01 - formularz ofertowy (plik ODT)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek
ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej - pliki

Zamówienie: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Fundacji Aktywności Lokalnej.


CZĘŚĆ I. Komputer przenośny (notebook)
Złożono 3 oferty.
Żadna ze złożonych ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na przekroczenie kwoty będącej w dyspozycji Zamawiającego.
Nie wyłoniono Wykonawcy.


CZĘŚĆ II. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i dostępem do Internetu
Złożono 4 oferty.
Żadna ze złożonych ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na przekroczenie kwoty będącej w dyspozycji Zamawiającego.
Nie wyłoniono Wykonawcy.

CZĘŚĆ III. Drukarka ze skanerem
Złożono 3 oferty.
Jedna z ofert nie podlegała rozpatrzeniu z uwagi na przekroczenie kwoty będącej w dyspozycji Zamawiającego.
Oferty złożone i rozpatrywane:
CPU ZETO SP. Z O.O. - oferta uzyskała: 92,79 punktów
MS KOM Sławomir Maćkowiak - oferta uzyskała: 95,00 punktów


 

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek. Wyniki postępowania.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją innowacyjnego projektu „MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” (nr POKL.08.01.01-30-010/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi audytu zewnętrznego projektu.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Niniejsze zapytanie ma charakt zapytania ofertowego.

Termin przyjmowania ofert: 20 listopada 2013 r. (środa) - godz. 12:00

Więcej informacji udziela: Joanna Kaniewska, tel. 61.6686808, e-mail: zamowienia@fal.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE. Audyt projektu
ZAPYTANIE OFERTOWE. Audyt projektu - pliki

W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!” (nr POKL.01.05.00-00-187/12), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Aktywności Lokalnej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższe zapytanie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Biura Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 398 na prowadzenie żłobka.

Termin składania ofert upływa w dn. 05 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 14:00. Otwarcie kopert nastąpi dnia 05 marca 2013 r. o godzinie 14:15.
 
Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym. 
Załączniki do zapytania ofertowego (formularz ofertowy, wzory oświadczeń, przedmiar robót - kosztorys budowlany, elektryczny, instalacji sanitarnych, pliki na potrzeby przygotowania kosztorysów, projekt umowy) można odebrać w Biurze Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu osobiście lub drogą elektroniczną: biuro@fal.org.pl 
Osoby do kontaktu:
Joanna Kaniewska, tel. 663836373
Wiktoria Jaros, Kierownik projektu 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE. Adaptacja pomieszczeń biurowych na żłobek
ZAPYTANIE OFERTOWE. Adaptacja pomieszczeń biurowych na żłobek

W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!” (nr POKL.01.05.00-00-187/12), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Aktywności Lokalnej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższe zapytanie.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu funkcjonalno-użytkowego z kosztorysem oraz wykonanie prac budowlanych polegających na adaptacji części pomieszczeń Biura Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu 61-441 przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 398 na prowadzenie żłobka.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie żłobka (projekt funkcjonalno-użytkowy, remont)

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją Projektu „MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” (nr POKL.08.01.01-30-010/11), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujące usługi:

  1. wynajem pokoi i sal szkoleniowych na warsztaty wyjazdowe,
  2. wyżywienie dla uczestników warsztatów wyjazdowych.

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 19 - 22 kwietnia 2012 r.  (czwartek-niedziela)

Zapytanie ofertowe - wybór ośrodka na warsztaty wyjazdowe

 
szukaj
FAL