FAL > Projekty > Akcja Masz Głos > Masz Głos > Zespół MASZ GŁOS
  • Iwona Janicka - członkini zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i prezeska Fundacji Aktywności Lokalne j, wcześniej m.in. Dyrektor Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu (2004-2007), Wiceburmistrz Miasta Puszczykowa i radna (2002-2008). Ekspertka ds. współpracy międzysektorowej z doświadczeniem w zarządzaniu i kierowaniu projektami współfinansowanymi ze środków publicznych, w tym ze środków UE. Laureatka nagrody Eurolider 2010 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W latach 2004-2006 wdrażała programy współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w kilkudziesięciu gminach. Zaangażowana w ciała dialogu, m.in. przewodnicząca pierwszej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Poznaniu (2005-2006), wiceprzewodnicząca Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, aktualnie koordynatorka grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego w Komitecie Monitorującym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020; członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

  • Damian Dubina 
  • Informacje o zespole Masz Głos w całej Polsce znajdziesz tutaj.

 


 
szukaj
FAL