FAL > Projekty > Projekty zakończone

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z Gminy Stęszew (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim Gminy Stęszew.
Termin realizacji: listopad 2010 - czerwiec 2011 r.
Rekrutacja zakończona!


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W STĘSZEWIE MAMY AKTYWNE MAMY

Projekt skierowany do 36 par, gdzie głównym odbiorcą jest dziecko w wieku przedszkolnym z Puszczykowa wraz ze swoją babcią lub dziadkiem (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Enter-Art z Poznania prowadzącym Pracownię LUPA w Puszczykowie.
Termin realizacji: styczeń - maj 2010 r.
Rekrutacja: 1 lutego -28 lutego 2010 r.
Projekt znalazł się w gronie laureatów pierwszej edycji Akademii Orange.
 

Fotografia łączy pokolenia

Fundacja Aktywności Lokalnej uczestniczy w ogólnopolskiej Inicjatywie RAZEM'89.

Inicjatywa RAZEM'89

Fundacja Aktywności Lokalnej zaprasza gimnazjalistów do wzięcia udziału w projekcie "Bezpieczni w lesie - kleszcze pod kontrolą". Udział w projekcie to: praca z kamerą przy tworzeniu filmu, próba swoich sił i talentów, tworzenie sond i ankiet, nowe kontakty, zajęcia artystyczne, nowe umiejętności społeczne, spotkania z ciekawymi ludzmi.

Bezpieczni w lesie – kleszcze pod kontrolą

Przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego obywatelstwa w życiu dorosłym, w dużym stopniu zależy od skuteczności, profesjonalizmu i zasięgu działań organizacji pozarządowych. Projekt jest realizowany przez Fundację Civis Polonus z Warszawy w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Zadaniem Fundacji Aktywności Lokalnej jest realizacja spotkania regionalnego w Poznaniu w grudniu 2009.

Aktywizacja obywatelska młodzieży - wyzwanie dla organizacji pozarządowych

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z Miasta i Gminy Buk ( woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Buku.
Termin realizacji: luty - lipiec 2010 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W BUKU - II edycja

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z Miasta Puszczykowo (woj. wielkopolskie, powiat poznański).
Termin realizacji: luty - lipiec 2010 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W PUSZCZYKOWIE

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Czerwonak( woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany we współpracy z Urzędem Gminy Czerwonak.
Termin realizacji: luty - lipiec 2010 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

MAKSYMALNA RADOŚĆ W CZERWONAKU - II edycja

Projekt informacyjno-promocyjny.
Termin realizacji: luty - lipiec 2010 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

PUSZCZYKOWO Z INICJATYWĄ (II edycja)

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Komorniki (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Gminy Komorniki.
Termin realizacji: luty - wrzesień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W KOMORNIKACH MAMY AKTYWNE MAMY

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Czerwonak(woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Gminy Czerwonak.
Termin realizacji: luty - wrzesień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W CZERWONAKU

Fundacja Aktywności Lokalnej włączyła się do ogólnopolskiej akcji PĘPEK EUROPY. Zachęcaliśmy do wzięcia udziału w głosowaniu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

PĘPEK EUROPY - 7 czerwca 2009

Projekt informacyjno-promocyjny, wydanie publikacji pt. "Puszczykowo z inicjatywą".
Termin realizacji: marzec - sierpień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

PUSZCZYKOWO Z INICJATYWĄ

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Tarnowo Podgórne(woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne.
Termin realizacji: luty - lipiec 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna radość w Tarnowie Podgórnym

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 30 kobiet-matek z Puszczykowa (woj. wielkopolskie, powiat poznański).
Termin realizacji: październik 2008 - czerwiec 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUSZCZYKOWSKA AKTYWNA MAMA

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 30 kobiet-matek z Puszczykowa (woj. wielkopolskie, powiat poznański).
Termin realizacji: październik 2008 - czerwiec 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W PUSZCZYKOWIE MAMY AKTYWNE MAMY

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do młodzieży z Puszczykowa (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Puszczykowo.
Termin realizacji: lipiec 2008 - lipiec 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

MŁODZIEŻ PUSZCZYKOWA MA DOBRĄ RADĘ!

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do młodzieży z Puszczykowa (woj. wielkopolskie, powiat poznański).
Termin realizacji: lipiec 2008 - grudzień 2008 r.
Projekt był współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Młodzież ma RADĘ

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Dopiewo (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Gminy Dopiewo.
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W DOPIEWIE

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z Miasta i Gminy Kostrzyn (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Kostrzynie.
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W KOSTRZYNIE

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z Miasta i Gminy Śmigiel (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Śmiglu.
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W ŚMIGLU

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Kuślin (woj. wielkopolskie) realizowany w partnerstwie z Urzędem Gminy Kuślin.
Termin realizacji: luty - wrzesień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W KUŚLINIE

Projekt pt. "Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie" (nr WND-RPWP.05.04.00-30-030/09) realizowany jest w ramach Działania 5.4 "Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego finansowany jest Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizator: Urząd Miejski w Puszczykowie
Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Polski Komitet Pomocy Dzieciom w Poznaniu, Fundacji Aktywności Lokalnej.

Termin: 2009-2010

Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań MOPS w Puszczykowie

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Kleszczewo (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Gminy Kleszczewo.
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W KLESZCZEWIE

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do 24 kobiet-matek z gminy Buk (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy w Buku.
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MAKSYMALNA RADOŚĆ W BUKU

Świetlica została przygotowana w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na podstawie konkursu Urząd Miejski w Puszczykowie powierzył prowadzenie świetlicy konsorcjum w składzie Polski Komitet Pomocy Dzieciom z Poznania i Fundacji Aktywności Lokalnej.
Świetlica prowadzona jest w budynku Biblioteki Miejskiej - Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, ul. Wysoka 1.

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej w Puszczykowie

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do rolników (woj. wielkopolskie) realizowany we współpracy z Liderem Projektu - firmą NS Konsulting z Lublina
Termin realizacji: styczeń - listopad 2010
Rekrutacja: do połowy lutego lub do wyczerpania miejsc
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Elastyczna praca - telemarketer

Projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do młodzieży z Puszczykowa (woj. wielkopolskie, powiat poznański) realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Puszczykowa.
Termin realizacji: lipiec 2008 - czerwiec 2009 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MŁODZIEŻ PUSZCZYKOWA MA DOBRĄ RADĘ

Wielkopolska Sieć Wolontariatu - projekt, który łączy ludzi!
Głównym celem projektu jest rozwój sieci wolontariatu w Wielkopolsce. Wielkopolska Sieć Wolontariatu to przedsięwzięcie skierowane zarówno do osób, które chciałby zaangażować się w wolontariat, jak i do organizacji pozarządowych, które szukają wolontariuszy/szek.

Zależy nam na popularyzacji wolontariatu jako możliwości samorealizacji i zdobycia cennych doświadczeń. Chcemy też zwiększyć wiedzę osób pracujących w organizacjach pozarządowych na temat prawnych i psychologicznych aspektów wolontariatu.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych (lider projektu), Fundację Aktywności Lokalnej, Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej oraz Centrum Innowacji Społecznej SIC!

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

WIELKOPOLSKA SIEĆ WOLONTARIATU

KARnet 15+ - model partnerstwa trójsektorowego 

KARnet 15+ - model partnerstwa trójsektorowego

MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

Termin realizacji: 1 listopada 2011 – 31 października 2014 (36 m-cy)

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności Wielkopolski poprzez wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity.

Realizatorzy:

  • Fundacja Aktywności Lokalnej (lider partnerstwa)
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  • Prelite Sp. z o.o.
  • Centrum Work-Life Balance, Kokkedal (Dania)
MAM DZIECKO - PRACUJĘ

Fundacja Aktywności Lokalnej od początku swojego funkcjonowania angażuje się w ogólnopolską Akcję MASZ GŁOS MASZ WYBÓR.

Swoje działania w ramach Akcji koncentrujemy na terenie aglomeracji poznańskiej, w szczególności w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego.

W ramach Akcji specjalizujemy się w następujących zagadnieniach:

  • dzieci i młodzież, edukacja
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, partycypacja społeczna
  • dostęp do informacji publicznej
  • rynek pracy, w szczególności sytuacja rodziców z małym dzieckiem
  • kobiety w życiu publicznym 
MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

 
szukaj