Informacja o projekcie

W związku ze zmianą serwera informacje o projekcie zostaną uzupełnione wkrótce.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie.

Spotkanie zaplanowano na 3 marca 2010 r. w godz. 18:00-20:00 w sali organizacji pozarządowych - budynek Biblioteki Miejskiej - Centrum Animacji Kultury przy ul. Wysoka 1 w Puszczykowie.

Serdecznie zapraszamy!
3 marca (środa) spotkanie puszczykowskich NGOs

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: