Szanowni Państwo,
22 stycznia 2010 Sejm RP uchwalił ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po ostatecznym wejściu w życie ustawy, Rada Miasta Puszczykowa zmieni niektóre uchwały dotyczące współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Kluczową uchwałą dotyczącą ww. tematyki może być wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Każdego zainteresowanego współtworzeniem tego dokumentu, a także przekazaniem swoich propozycji, sugestii oraz uwag odnośnie zastosowania zapisów znowelizowanej ustawy we współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi prosimy o kontakt z Fundacją Aktywności Lokalnej. Ustawa przewiduje powołanie w każdej gminie i powiecie rady pożytku publicznego.
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie.
Spotkanie zaplanowano na 3 marca 2010 r. w godz. 18:00-20:00 w sali organizacji pozarządowych - budynek Biblioteki Miejskiej - Centrum Animacji Kultury przy ul. Wysoka 1 w Puszczykowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 
szukaj
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: